آموزش اکسل مقدماتی (قسمت چهارم)

آموزش اکسل مقدماتی (قسمت چهارم)

طریقه نوشتن آدرس محدودهء انتخاب شده :

برای نوشتن آدرس مربوط به محدوده انتخاب شده از دو عملگر : ( به معنی تا ) و ; ( به معنی و ) استفاده می کنیم .

 • آدرس یک محدوده : برای نوشتن آدرس یک محدوده از اول تا آخر یکی از قطر های آن را در نظر می گیریم . مثل  a2:c5
 • آدرس چند محدوده : برای نوشتن آدرس چند محدوده آدرس هر محدوده را نوشته و بعد از آن علامت ; را میگذاریم و سپس آدرس بعدی را می نویسیم . مثل  a3:d5;g9:i12
 • آدرس یک سطر : برای نوشتن آدرس سطر پنجم می نویسیم :      5:5
 • آدرس یک ستون : برای نوشتن آدرس ستون F می نویسیم :     ّF:F

نکته مهم : هنگام نوشتن فرمول اگر بخواهیم به آدرس سلولی در صفحه دیگر ( غیر از صفحه جاری ) اشاره کنیم باید ابتدا نام صفحه را همراه با علامت ! وارد کرده و سپس آدرس سلول را بنویسیم . به طور مثال اگر بخواهیم به آدرس سلول a2 از صفحه sheet2 اشاره کنیم باید بنویسیم :  sheet2!a2

فرمول نویسی در Excel

هنگام نوشتن روابط محاسباطی در اکسل به نکات زیر توجه می کنیم :

 1. تمامی فرمولها و روابط محاسباتی در اکسل با علامت = شروع می شوند .
 2. عملگر های محاسباتی مورد استفاده و ترتیب اعمال آنها به شرح زیر می باشد :
  • ( ^ ) توان
  • ( * و /) ضرب و تقسیم
  • ( + و -) جمع و تفریق
 3. در روابط محاسباطی ابتدا داخل پرانتزها محاسبه می شود .

ایجاد فرمول و مشاهده نتیجه :

در Excel به دو روش میتوان فرمولها را نوشت :

 1. در خط فرمول ( یا در سلول ) قبل از فرمول علامت = را تایپ کرده سپس فرمول را تایپ میکنیم و بعد Enter میزنیم.
 2. در خانه ای که میخواهیم فرمول نوشته شود، Click میکنیم ، علامت تساوی را تایپ کرده ، سپس با ماوس بر روی خانه ای که میخواهیم عمل بر روی آن انجام شود Click میکنیم ، سپس عملگر را تایپ کرده و سپس بر روی عملوند بعدی Click میکنیم. فرض کنید در سلول A1 عدد 2 و در سلول A2 عدد 5 را نوشتیم و میخواهیم در سلول A3 حاصل جمع این دو را بدست آوریم ، برای این کار ابتدا در سلول A3 علامت = را تایپ کرده سپس بر روی سلول A1 ( اولین عملوند ) کلیک کرده تا آدرس آن در سلول A3 نوشته شود. سپس علامت + ( عملگر ) را تایپ کرده و بعد بر روی سلول A2 ( دومین عملوند) کلیک می کنیم و در انتها Enter می کنیم.

آدرس دهی نسبی و مطلق

درExcel دو مدل آدرس دهی به نامهای آدرس دهی مطلق و آدرس دهی نسبی داریم.

آدرس دهی نسبی :

آدرس نسبی یعنی آدرسی که هنگام عمل کپی ثابت نماند و تغییر کند . به طور مثال اگر درون سلولی فرمول c4*8 =را بنویسیم و این سلول را به سه خانه پایین تر کپی کنیم فرمول قبلی تبدیل می شود به c7*8 =  یعنی c4 به c7 تبدیل می شود ( چون هنگام عمل کپی از مبدا سه خانه به پایین کپی کرده ایم c4 هم تبدیل شده به سه خانه پایین تر یعنی خانه c7  .

آدرس دهی مطلق :

آدرس نسبی یعنی آدرسی که هنگام عمل کپی ثابت نماند و تغییر کند . برای نوشتن آدرس سلول به صورت مطلق علامت $ را قبل از نام ستون و شماره سطر وارد می کنیم . مثلا فرم مطلق A1 می شود : $A$1

نکته مهم : علاوه بر فرم های ذکر شده بری آدرس دو مدل آدرس نیمه مطلق نیز داریم :

 • مدل 1 : در این مدل هنگام کپی نام ستون ثابت می ماند و فقط شماره سطر تغییر می کند ( علامت $ فقط قبل از نام ستون می آید مثل A1 $)
 • مدل ۲ : در این مدل هنگام کپی شماره سطر ثابت می ماند و فقط نام ستون تغییر می کند ( علامت $ فقط قبل از شماره سطر می آید مثل  A$1)

استفاده از توابع

توابع اکسل امکان انجام محاسبات ریاضی, آماری, منطقی و ... را برای کاربر فراهم می کند .

برای استفاده از توابع به یکی از روشهای زیر عمل میکنیم :

روش اول :

  • بر روی دکمه Functions در نوار فرمول کلیک می کنیم.
  • در پنجره باز شده در قسمت Function Category نوع تابع را مشخص می کنیم. کلیه توابع در 8 دسته طبقه بندی شده اند. در دسته All همه توابع قرار دارند و در دسته Most Recently Used توابعی که به تازگی از آنها استفاده شده است قرار دارند. اگر گروه تابع را ندانیم میتوانیم آنرا در All پیدا کنیم و در قسمت Function name تابع را مشخص می کنیم.
  • در پنجره ای که باز می شود آرگومانهای مورد نیاز تابع را وارد کرده و در آخر دکمه OK را کلیک می کنیم .

روش دوم :

  • منوی Insert را انتخاب می کنیم.
  • زیر منوی Function را انتخاب می کنیم.
  • بقیه مراحل مانند مرحله 2 به بعد روش اول است.

روش سوم:

در این روش به جای استفاده از پنجره توابع به طور مستقیم فرمول شامل تابع را تایپ می کنیم .

/ 0 نظر / 17 بازدید