فایل ها در اکسل

-ساختار فایلها در اکسل

در اکسل نیز مانند هر برنامه ای تحت ویندوز کلیدهایی جهت ذخیره سازی فایلها وباز کردن فایلهای موجود است . برای ذخیره فایل موجود ,کافی است از کلید  Save استفاده کنید که  برای اولین بار از کاربر نام مورد نظر را خواسته وفایل را با  نام داده شده ذخیره میکند و برای تغییر نام ومکان فایل از گزینه Save as استفاده میکنیم .

 

رمزگذاری فایل

 برای ذخیره یک فایل با رمز کافی است که فایل مورد نظر را فعال کرده سپس از

 

 File | Save As.. | tools | General options      چهارگزینه نمایش داده میشود .

 

1-Always Backup: ایجاد یک  فایل پشتیبان از فایل موجود .

 

2-Open   Password to: برای باز کردن یک فایل  Passwordمورد نظر را وارد کنید .

 

3-Password To Modify: برای ایجاد تغییر برروی فایل جاری از کاربر رمز می خواهد .

 

4-Read Only Recommended : در ابتدای بازکردن فایل از کاربر می پرسد که آن را به صورت فقط خواندنی باز نماید , در صورت پاسخ مثبت , کاربر اطلاعات جدید را وارد کرده اما ذخیره با نام قبلی میسر نیست .

 

برخی اصطلاحات مربوط به ذخیره اطلاعات در اکسل

فیلد : در اکسل معمولاستون ها را فیلد می نامند .

رکورد : در اکسل سطر ها را رکورد می نامند .

کاربرگ : یا همان  SHEET  مجموعه ای از رکورد هاست. 

فایل  : یا همان  WORKBOOK مجموعه از کاربرگ هاست .

/ 0 نظر / 10 بازدید