قالب بندی ویژه اعداد

قالب بندی ویژه اعداد

 

 

 

 

1-Currency  (مالی) $ : این قالب بندی ویژه فرمتهای مالی می باشد ویک نوع پول دلخواه را به نمایش می گذارد .( برای تغییر واحد مالی برروی سلول مورد نظر راست کلیک کرده گزینه Format cellsرا انتخاب کرده و سپس از زیر مجموعه Number گزینه   Currencyو از کادر Symbol واحد پول مورد نظر را انتخاب میکنیم ) .

       

2- Percent  % : این کلید برای تبدیل اعداد به قالب درصدی می باشد .

 

مثال :                                          0.3      %        30%

                                                0.03      %          3%  

3- و  (کاما)  : کلید کاما سه رقم ، سه رقم  از سمت راست عدد ، ارقام را جدا می کند .

4- Increase DecimalوDecrease Decimal: افزایش اعشار وکاهش اعشار در ارقام سلول .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید