آموزش Excel

Screen reader users, click here to turn off Google Instant.

 1. +You
 2. Search
 3. Images
 4. Maps
 5. Play
 6. YouTube
 7. News
 8. Gmail
 9. Drive
 10. Calendar
 11. More
 
   
 1. Sign in
About 1,920,000 results(0.16 seconds) 
Search Results
 1. [PDF] آموزش اکسل سریع و راحت
  www.abzums.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=6f7eb3a2-4c89-4a5a...
  ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر. ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ. ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ اﮐﺴﻞ را ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺮم. اﻓﺰار ﺟﺎدوﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯼ از ...
 2. آموزش اکسل - Excel - فارسی تعاملی تصویری دانلود مستقیم - انیاک
  www.learninweb.com/آموزش-اکسل.phpTranslate this page
  آموزش کامل اکسل Excel نسخه های 2010, 2007 و 2003 قابل دانلود با لینک مستقیم رایگان شبیه سازی شده تعاملی تصویری با صدا و متن فارسی شما میتواند تمام آموزش ...
 3. آموزش رایگان Excel
  nikface-excel.mihanblog.com/‎Translate this page
  Mar 20, 2009 – آموزش اکسل به طور کامل و رایگان. در این وبلاگ به شما اکسل را به صورت کامل و رایگان آموزش می دهیم. شما می توانید از قسمت صفحات جانبی مطالب را ...
 4. آموزش اکسل مقدماتی و پیشرفته و جامع excel
  www.rahdarsanat.com/1422-excel.htm‎Translate this page
  آموزش Excel مقدماتی. توجه : توصیه می شود برای یادگیری بهتر ، ابتدا Excel مقدماتی را دانلود و بعد excle جامع را دانلود نمایید. بازگشت به صفحه قبل. بازگشت به ...
 5. [PDF] Excel ﺁﻣﻮزش آﺎرﺑﺮدی ﻧﺮم اﻓﺰار
  www.mums.ac.ir/shares/ch_torbath/.../excel.pdf‎Translate this page
  ﻣﺮآﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌ. ﻪ ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان .edc/ir.ac.iums www. ﺁﻣﻮزش آﺎرﺑﺮدی ﻧﺮم اﻓﺰار. Excel. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﮐﺴﻞ. اﻳ ﻦ ﻧ ﺮم. اﻓﺰارﺑﺨ ﺸﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﻧ ﺮم اﻓ ﺰارﺁﻓﻴﺲ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ...
 6. آموزش Excel - کتابخانه الکترونیکی - وی‌کیو
  ebook.veyq.ir › دانلود کتاب‎Translate this page
  دانلود کتاب های مرتبط با آموزش Excel. ... دانلود کتاب آموزش عمومی اکسل - Excel. نویسنده: پارسا علیاری; موضوع: آموزش و ترفند; تعداد صفحات: ۱۵; سایز: ۱۲.۴ مگابایت ...
 7. آموزش جامع نرم افزار اکسل 2007 EXCEL
  excel.blogfa.com/‎Translate this page
  آموزش جامع نرم افزار اکسل 2007 EXCEL - آموزش محیط و توانایی های صفحه گسترده اکسل 2007 توابع ، نمودارها، روش های تحلیل داده - اکسل پیشرفته.
 8. دانلود کتاب آموزش Excel - آموزش عمومی اکسل با فرمت PDF
  www.yasdl.com/33387/دانلود-کتاب-آموزش-excel.html‎Translate this page
  Apr 26, 2013 – دانلود کتاب آموزش Excel - آموزش عمومی اکسل با فرمت PDF راهنمای آموزش اکسل دانلود کتاب آموزش Excel دانلود کتاب آموزش اکسل.
 9. آموزش Excel: کار با توابع ریاضی و فرمول های اکسل | فرهنگ نیوز
  www.farhangnews.ir/content/28355‎Translate this page
  Mar 25, 2013 – برنامه اکسل برای انجام محاسبات ریاضی، از امکاناتی نظیر «فرمول نویسی در سلول ها» استفاده می کند. در این درس با امکانات محاسباتی اکسل و کار با ...
 10. [PDF] آموزش Excel 2007
  nour.mui.ac.ir/images/stories/pdf/amozesh/Excel2007.pdf
  ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺤﺘﻮا. : دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺎﻟﻴﻒ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻛﺎرداﻧﺶ. ﻧﺎم ﻛﺘﺎب ﻣﻬﺎرﺗﻲ. : ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده. Excel 2007. ﻣﻮﻟﻒ. : ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺘﺎﻳﻮن ...
Searches related to آموزش Excel

microsoft excel education

excel in education jeb bush

excel education centers

excel school

excel teacher

excel college

 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Advanced searchSearch HelpSend feedback

Google Home‎Advertising Programs‎Business Solutions‎Privacy & Terms‎About Google‎
 
/ 0 نظر / 9 بازدید