آموزش اکسل

 
توابع آدرس و جستجو 2

ساخت بنر . لوگو و لینک باکس رایگان

نویسنده : zanb - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥
 

آشنایی با محیط نرم افزار Excel (بخش اول) کلیک کنید

شروع کار با نرم افزار Excel (بخش دوم) کلیک کنید

سلول ها در Excel (بخش سوم) کلیک کنید

وارد کردن داده در Excel (بخش چهارم)کلیک کنید

فرمول نویسی در Excel (بخش پنجم) کلیک کنید

فرمت دادن به خانه های کاربرگ در Excel (بخش ششم) کلیک کنید

گرافیک در نرم افزار Excel (بخش هفتم) کلیک کنید

رسم نمودار در Excel (بخش هشتم) کلیک کنید

 

برای جستجو در لیست های غیر تکراری در اکسل از توابع مختلفی استفاده می شود که مهمترین آنها عبارتند از :

۱- تابع   index

شکل این تابع به این صورت است :            

=index(  شماره ردیف داده در آرایه  ; آدرس آرایه مورد جستجو ) 

این تابع در آرایه ( یک محدوده تک ستونی)جستجو ، به شماره ردیف داده شده وارد می شود و سپس داده را که در آن ردیف قرار گرفته نمایش می دهد .مثال در فرمول زیر  b6 تا b11 محدوده ای از نام هاست که نام شماره 4 در لیست ( توضیح علی ) مورد نظر ماست .

=INDEX(B6:B11;4 )

۲- تابع  match

شکل این تابع به این صورت است :            

=match(  آرایه جستجو  ;  داده مورد جستجو; match type ) 

این تابع برعکس تابع فوق ابتدا داده را در آرایه جستجو کرده و سپس شماره ردیف آنرا ، نمایش می دهد .

match type : برای حالتی که آرایه نزولی است عدد -1 برای حالتی که صعودی است عدد یک و برای حالتی که آرایه نامنظم پر شده است عدد صفر است .

 

مثال : در مثال زیر اگر نام نوشته شود - شماره ردیف آن نمایش داده شود و اگر شماره ردیف نوشته شود نام نمایش داده شود .