آموزش اکسل

 
قالب بندی عمومی داده ها

ساخت بنر . لوگو و لینک باکس رایگان

نویسنده : zanb - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥
 

آشنایی با محیط نرم افزار Excel (بخش اول) کلیک کنید

شروع کار با نرم افزار Excel (بخش دوم) کلیک کنید

سلول ها در Excel (بخش سوم) کلیک کنید

وارد کردن داده در Excel (بخش چهارم)کلیک کنید

فرمول نویسی در Excel (بخش پنجم) کلیک کنید

فرمت دادن به خانه های کاربرگ در Excel (بخش ششم) کلیک کنید

گرافیک در نرم افزار Excel (بخش هفتم) کلیک کنید

رسم نمودار در Excel (بخش هشتم) کلیک کنید

 

-قالبندی ظاهر داده ها

برای تغییر ظاهری دادههااز نوار ابزار  Formattingاستفاده میشود .دو نوع قالبندی برای داد‏ه ها موجود است قالب بندی نوع اول , قالب بندی عمومی است که ویژه تمامی داده هاست ( متن و اعداد ) وقالبندی نوع دوم مخصوص اعداد است .

1-قالب بندی عمومی

 ابزار های :

 Font: قادر است نوع خط داده را تغییردهد.

 Font Size: اندازه خط را تغییر میدهد.

 Bold: تیره کردن رنگ نوشته ها

 Italic: کج کردن نوشته ها

Underline : کلمه زیرخط دار نمایش داده می شود .

کلیدهای صف بندی (Align) : این مجموعه  شامل کلیدهای چپ چین , وسط چین و راست چین می باشد .

Merge and Center  : این کلید سلولهای انتخاب شده را به هم پیوسته ومتن نوشته شده را درست در میانه آن نمایش میدهد برای تغییر مکان متن در سلول کافی است برروی این سلول راست کلیک کرده گزینه      Alignment |Format Cells  دو گزینه  Horو Ver را برابر با  Center قرار می دهیم .

 Decrease Indentو  Increase Indent: این کلید ها جهت افزایش وکاهش فاصله متن با دیواره سلول  استفاده میشود .

 

  Border: این کلید جهت ترسیم جدول و کادر در سلولها استفاده میشود وشامل زیر مجموعه  Draw Borderاست. این نوار ابزار , زیر مجموعه‏ای از کلید های ترسیم کادر میباشد و قسمتهای مختلف آن عبارتند از :

 

 

1- ترسیم Border یا Grid                                                                                         

2- پاکن : کادرها را پاک می کند.

3- نوع خط (  Line Style) .

4- رنگ خط را مشخص میکند (  Line Color) .

 Fill color: رنگ زیر زمینه را مشخص می کند.

 Font color: رنگ متن را تغییر می دهد.